Navigácia

Pondelok 21. 6. 2021

                    

      

Počet návštev: 943898

Fotogaléria

AT2 na sladkom koncoročnom výlete

Žiaci PT2 na výlete

Škôlkári na výlete

      

                       

                            Úsmev.pdf

MDD - Brezina - 6.A

MDD - smer mesto-Brezina-Štefánikova rozhľadňa - 5.A

Pozdravy ku Dňu matiek

            Deň matiek - prípravný ročník 

                           Milé mamičky,

k Vášmu sviatku Vám žiaci z prípravneho ročníka zarecitovali jarnú básničku a doma Vás určite teší vyrobené srdiečko, ktoré ste od Vašich detí dostali.

             Deň matiek PT1 a AT3

                      Deň matiek AT1

     Vážení rodičia, priatelia školy!

  Aj v tomto roku môžete pomôcť škole  

  2% z Vašej dane.

  Poskytnutím 2% OZ Slniečko podporíte

  skvalitnenie materiálno-technického

  vybavenia školy.

  Ďakujeme!   

  Vyhlasenie-o-poukazani-dane.pdf  

Športovec je v každom z nás

Ďakujeme všetkým, ktorí hlasovali za náš projekt  "Športovec je v každom z nás" .

Niké - Fond pre budúcnosť športu nás vybral a podporí sumou 4 500 €.

2. ročník „Mezinárodní výtvarné soutěže na téma Doba covidová“

 

            

Vôňa Vianoc - AT 2

Vôňa Vianoc - 4.A

Projekt SPP

          

     Projek_SPP.docx,  viac►

Tomi KID Kovács

 Aktivity v materskej škole 10

    

Aktivity v materskej škole - odkaz na videá►

Sponzor

               

     Najväčší_sponzor_našej_školy.docx

Recyklohry

             

     

Divadlo mi dáva moc

  Pieseň vznikla ako ukážka divadelných aktivít v rámci našej školy a tiež poukazuje na dramatickú zložku vo vyučovaní. Prostredníctvom dramatizácie si žiaci rozvíjajú komunikačné, improvizačné a sociálne zručnosti, no predovšetkým je to zábava a veľmi ich to baví.

              

            Certifikát_prírodná_záhrada.pdf

Naše výtvarné dielka

                   

     

"Vidíme aj to, čo je skryté."

                       Oznam

 

 

Aktualizácia

- Zákonný zástupca zabezpečí, aby jeho dieťa/žiak malo každý deň k dispozícii jednorazové papierové vreckovky a minimálne dve rúška.

- Po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

- Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

- V prípade, že u dieťaťa/žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym ÚVZ. Za týchto podmienok nemôže žiak navštevovať školu.

- V prípade neprítomnosti žiaka v škole a školskom zariadení z dôvodu:

  • podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)
  • ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)

predloží pri návrate žiaka do školy "Potvrdenie o chorobe" vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast

Ďakujeme za pochopenie          vedenie školy

Prosíme aj naďalej sledovať našu web stránku školy.

Na stiahnutie:

Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_bezinfekcnosti.docx

 

Dávame  do Vašej pozornosti tieto dva odkazy,                 v ktorých sa dozviete, čo ešte neviete: 

         Živá pohľadnica                          Príhovor 

 

Novinky

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola internátna, Ľudovíta Stárka 12, 91105 Trenčín
    Ľudovíta Stárka 12, 91105 Trenčín
  • 032 6523016
    032 6523151

Fotogaléria