Navigácia

Profil školy Výchovné poradenstvo História ZRŠ Tlačivo na 2% DEMY ZŠ pri ZZ Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ (NP POP II) Aktualizačné vzdelávanie pedagógov

O škole

Profil školy

                         Vidíme aj to, čo je skryté.

                       

                       

                       

                       

Každých 20 sekúnd sa niekde na svete narodí mentálne postihnuté dieťa.

Čo čaká od života?

I keď je postihnuté a nemôže zvíťaziť nad svojím osudom, môže však zvíťaziť nad našou ľahostajnosťou. Je totiž málo tých, čo im opätujú dávanú lásku. Dajme im, aj sebe, vzájomnú lásku a nie pohŕdanie.

 

Vízia školy:

Budovať školu, ktorá preferuje rovnosť šancí a v ktorej každý žiak môže byť lepším.

Pokračovať v budovaní modernej výchovno - vzdelávacej inštitúcie presadzujúcej požiadavku zásadnej premeny tradičného vzdelávacieho systému na tvorivý, humánny.

 

Charakteristika školy:

                                   

História školy, vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením - mentálnym postihnutím sa v Trenčíne píše od roku 1930 a je úzko spätá s nestorom špeciálnej pedagogiky na Slovensku - Univerzitným docentom Vladimírom Predmerským.

Spojená škola internátna v Trenčíne (SŠI) je najstaršou inštitúciou svojho druhu na Slovensku. Je určená pre výchovu a vzdelávanie detí a žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí majú často pridružené aj ďalšie druhy postihnutia – autizmus, zmyslové, telesné, poruchy reči a v súčasnosti stále viac pribúdajú jedinci so psychiatrickými diagnózami.

Organizačnými zložkami školy sú :

 1. Špeciálna materská škola
 2. Špeciálna základná škola
 3. Praktická škola
 4. Elokované pracovisko v DEMY Trenčín
 5. Základná škola pri zdravotníckom zariadení – určená pre vzdelávanie hospitalizovaných detí vo FN Trenčín

 

Súčasťou školy je školský internát a školské kluby detí. Pri SŠI pracuje i Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP), kde pracuje psychológ, špeciálni pedagógovia, fyzioterapeut.

 

 

 

 

 

 

 

 

http://szsitrencin.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=0

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola internátna, Ľudovíta Stárka 12, 91105 Trenčín
  Ľudovíta Stárka 12, 91105 Trenčín
 • 032 6523016
  032 6523151

Fotogaléria