Navigácia

O našom centre Užitočné informácie Náš tím Konzultačné hodiny Kontakt Tlačivá pre žiaka ZŠ Tlačivá pre dieťa v MŠ Tlačivá pre žiaka SŠ Tlačivá pre študenta VŠ Kariérová poradňa Facebook Spolupracujeme Správa o činnosti , Plán činnosti ELEKTRONICKÁ ŽIADOSŤ o služby HARMONOGRAM 2021/2022 RAJONIZÁCIA podľa MŠ/ZŠ/SŠ

CŠPP

O našom centre

 

OZNÁMENIE K TRANSFORMÁCII PORADENSKÉHO SYSTÉMU:

Od 1.10.2022 nás nájdete na novej adrese:

Nemocničná 4 , 91101 Trenčín

(na prízemí budovy RÚVZ) 

 

 

Zefektívnenie komunikácie s našim CŠPP

Aby bola naša pomoc pre Vás čo najdostupnejšia zefektívnili sme v našom CŠPP systém tel.komunikácie a dištančného poradenstva. Nakoľko nedisponujeme administratívnym pracovníkom tak jak my, i Vy oceníte , že využijete možnosť naše CŠPP kontaktovať v deň , keď Vám k dispozícii na telefonickej linke bude prioritne ten odborný zamestnanec, ktorý čo najefektívnejšie a najlepšie bude vedieť vyriešiť Váš problém. Pre získanie informácie, koho prvotne kontaktovať, odporúčame nahliadnuť do sekcie kliknutím na „RAJONIZÁCIA PODĽA MŠ/ZŠ/SŠ“  .

V prípade akútneho riešenia Vášho prípadu sú Vám na požiadanie k dispozícii všetky naše zamestnankyne.

ĎAKUJEME , za Vaše porozumenie a spoluprácu. 

Rozvrh obsluhy telefonickej linky je uvedený v tabuľke :

aj v prípade zhoršenej epidemiologickej situácie 

poskytujeme naše služby (konzultácie/poradenstvo/intervencie)  DIŠTANČNE

aj formou videokonferenčného hovoru prostredníctvom aplikácie ZOOM

Prihlasovanie záujmu vyplnením krátkeho formuláru na linku:

https://forms.gle/YEag5q2sGnB2B7dB6

 

 

RAJONIZÁCIA ŠKôL CŠPP Trenčín

Pre zefektívnenie Našej práce sme od šk.roka 20/21 zaviedli systém "koordinátora" (zamestnanca CŠPP) , ktorý bude určený na komunikáciu pre jednotlivé školy. V prehľadnej tabuľke máte uvedeného príslušného "koordinátora" a tiež DEŇ v TÝŽDNI a ČAS v ktorom je najlepšie ho kontaktovať so všetkými náležitosťami týkajúcimi sa žiakov Vašej školy, resp. rodičia detí z danej MŠ, SŠ , ZŠ. Koordinátor Vás nasmeruje a určí prípadne ďalší postup. Prosíme o dôsledné dodržiavanie. Pomôže to Nám aj Vám. Budeme môcť venovať dostatok časového priestoru riešeniu daného problému, a tak čo najrýchlejšie a najefektívnejšie smerovať ďalší postup . Ak Nás oslovíte mimo uvedených časov je , žiaľ, možné , že sa Vám nebude môcť príslušný zamestnanec venovať a bude Vaša požiadavka neuspokojená. 

ĎAKUJEME za porozumenie a dodržiavanie vyššie uvedeného postupu.

V prípade, že Vaše dieťa nie je zaškolené, resp. žiak navštevuje niektorú zo škôl, ktorá NIE JE v zozname, kontaktujte Nás a koordinátor Vám bude pridelený individuálne. 

Deti, žiaci, rodičia, rodinní príslušníci, pedagógovia... klienti i neklienti. V akejkoľvek situácii sme pripravení Vám "hodiť záchranné koleso".

NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ! 

 ČINNOSŤ CŠPP od 1.9.2021 !

Osobný kontakt je možný (po tel.dohovore) pri riešení akýchkoľvek prípadov
a za dodržania všeobecných epidemiologických opatrení. 

Pandemicky-plan__CSPP_2020.pdf

Vzhľadom na obmedzenia je  potrebné vopred telefonicky konzultovať a starostlivo zvážiť možnosti riešenia Vášho prípadu. Naše CŠPP Vám chce poskytnúť čo najkvalitnejšie služby s nevyhnutnou mierou objektivity. 
Za vašu prejavenú dôveru a trpezlivosť ĎAKUJEME. 

 Pokračujeme v doterajšom režime a poskytujeme Vám všetky naše služby aj telefonickou (0948 853 113) , mailovou (cspptn@gmail.com) a online formou.

Hlásiť sa k Nám môžte aj formou online formuláru.

https://forms.gle/2LKiXU5TKZhFM4AF7

Tiež odporúčame sledovať Naše stránky a skupiny aj na FB 

  https://www.facebook.com/CSPPTrencin 

 

 

Kompletná ponuka nášho centra je dostupná

 v "pédéefku" kliknutím na link :

KATALOG_CSPP_TRENCIN_.pdf

 

nový tel.kontakt na naše centrum  je :  

0948 853 113     

 

Nájdete nás aj na  https://www.facebook.com/CSPPTrencin

ĎAKUJEME a samozrejme všetkým čo podporili hlasovaním Náš projekt. Už teraz sa tešíme na realizáciu. Všetky € využijeme k zakúpeniu množstva užitočných materiálov a pomôcok. 

Ďakujeme všetkým , ktorí sa zúčastnili , či akokoľvek prispeli k organizácii bezplatného kurzu posunkového jazyka v rokoch 2017 aj 2018 . Sme rady , že sme dali dokopy úžasných ľudí , a veríme ,že je nás , ktorí :

"Máme srdce heart pre nepočujúcich" 

znova o niečo viac 

 

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Trenčín je školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Krajského školského úradu Trenčín.

 •  V našom centre špeciálnopedagogického poradenstva poskytujeme komplexnú špeciálnopedagogickú činnosť, psychologickú, diagnostickú, poradenskú, rehabilitačnú, preventívnu, metodickú, výchovno-vzdelávaciu a inú odbornú činnosť a súbor špeciálnopedagogických intervencií deťom so zdravotným postihnutím vrátane detí  s vývinovými poruchami  s cieľom dosiahnuť optimálny rozvoj ich osobnosti a sociálnu integráciu;

 • Spolupracujeme so zákonnými zástupcami detí a ďalšími fyzickými osobami, ktoré sa na ich výchove a vzdelávaní podieľajú;

 • Vyhľadávame a vedieme evidenciu detí ;

 • Podieľame sa na zabezpečovaní kompenzačných, reedukačných a špeciálnych učebných pomôcok deťom podľa ich individuálnych potrieb, učíme ich tieto pomôcky využívať a prehodnocujeme ich účinnosť využívania u užívateľa;

 • Poskytujeme ambulantnú poradenskú činnosť pre deti  v rodine, v škole alebo  v školskom zariadení, vrátane poskytovania odbornej pomoci deťom a pedagogickým zamestnancom, terénnym špeciálnym pedagógom a formou krátkodobých pobytov dieťaťa alebo zákonných zástupcov s dieťaťom v tomto zariadení;

 • Sme okresným úradom poverení odborno-metodickým vedením odborných zamestnancov centier špeciálnopedagogického poradenstva a školských špeciálnych pedagógov.

 

Naše centrum je tu pre Vás od r. 2002.  Sme  centrom prvotne zameraným na klientov s mentálnym postihnutím , ale venujeme sa klientom s akýmkoľvek druhom zdravotného znevýhodnenia. V povedomí širokej verejnosti sme známi praktickými skúsenosťami našich odborných pracovníkov. Od založenia sme prešli vývojom, naša ponuka sa rozšírila o množstvo služieb a aj naďalej sa vzdelávame a zdokonaľujeme. Prvoradá  je pre nás pomoc a napredovanie našich klientov. Klient je pre nás v prvom rade človekom a až potom je dôležité jeho obmedzenie. Návštevou nášho centra získate nielen  riešenie ťažkostí, s ktorými prichádzate , ale aj starostlivosť a možnosť poradiť sa vo všetkých rovinách aj v budúcnosti.

Pre koho sme?

V našej starostlivosti máme klientov so zdravotným znevýhodnením od narodenia až do ukončenia prípravy na povolanie.

Klienta vnímame ako celok patriaci do rodinného systému,  svoje aktivity venujeme  aj  rodinným príslušníkom.

Zásady nášho centra:

 • profesionalita
 • bezplatnosť
 • anonymita
 • dôstojnosť a diskrétnosť
 • rešpektovanie Vašich potrieb 

 

"Najväčšou prekážkou integrácie ľudí s postihnutím nie sú schody a obruby chodníkov. Najhoršie zábrany sú v našich mysliach a volajú sa predsudky, netolerancia, nepochopenie..."

Naše centrum vzniklo preto , aby Vám tieto bariéry pomáhalo odstrániť.

 

 

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola internátna, Ľudovíta Stárka 12, 91105 Trenčín
  Ľudovíta Stárka 12, 91105 Trenčín
 • 032 6523016
  032 6523151

Fotogaléria